Maria Gościniak

O mnie prywatnie:

Kocham zwierzęta i ludzi, uwielbiam czytać i żeglować, lubię truskawki i przyjaciół, jestem w zgodzie z naturą, nie uznaję kłamstwa, nieuczciwości i nieszczerości.

 

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna – pedagog
 • Uniwersytet Gdański (studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo wychowawcza z elementami resocjalizacji)
 • Szkolny Związek Sportowy Warszawa – instruktor fitness
 • Zakład Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – kierowanie placówką oświatową
 • Akademia Wychowania Fizycznego (studia podyplomowe – trener personalny)

 

Program autorski ćwiczeń ogólnorozwojowych skierowany do dorosłych mieszkańców gminy.

Program realizowany jest od 2009 roku jako „dobra praktyka” działalności Gminy Wiązowna, a zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich na terenie gminy.
 

Cele i zadania programu:

 • Działanie na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej, turystycznej, kulturalnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 • Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
 • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób w różnym wieku i z różnych środowisk.
 • Włączanie osób w różnym wieku i z różnych środowisk do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 • Tworzenie warunków ułatwiających wielopokoleniową i wielośrodowiskową integrację i aktywizację społeczną i zawodową
 • Zaangażowanie w pomoc osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym w najbliższym środowisku poprzez aktywizację ruchową oraz afirmację zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego, aktywności, optymizmu, pogody ducha, życzliwości skierowanej na siebie i drugiego człowieka.

Program skierowany jest w szczególności do:

 • osób starszych, które ogranicza miejsce zamieszkania, wiek i stan zdrowia, czy warunki ekonomiczne,
 • kobiet aktywnych zawodowo, które ogranicza sytuacja materialna i społeczna z racji pełnionych ról czy ograniczony czas.

 

Moje mocne strony

Aerobic 98%
Fitness 81%
Step 89%

 

Treningi

Jeszcze z nami nie ćwiczysz ?

Zapisz się już dziś a oszczedzisz 60%!