Maria

  O mnie prywatnie:

  Kocham zwierzęta i ludzi, uwielbiam czytać i żeglować, lubię truskawki i przyjaciół, jestem w zgodzie z naturą, nie uznaję kłamstwa, nieuczciwości i nieszczerości.

   

  Wykształcenie:

  • 1973-75 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna – pedagog
  • 1965-69 – Uniwersytet Gdański (studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo wychowawcza z elementami resocjalizacji)
  • 1962-63 – Szkolny Związek Sportowy Warszawa – instruktor fitness
  • 1958-62 – Zakład Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – kierowanie placówką oświatową
  • 1958-62 – Akademia Wychowania Fizycznego (studia podyplomowe – trener personalny)

   

  Program autorski ćwiczeń ogólnorozwojowych skierowany do dorosłych mieszkańców gminy.

  Program realizowany jest od 2009 roku jako „dobra praktyka” działalności Gminy Wiązowna, a zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy.
   

  Cele i zadania programu:

  • Działanie na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej, turystycznej, kulturalnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
  • Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
  • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
  • Prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób w różnym wieku i z różnych środowisk.
  • Włączanie osób w różnym wieku i z różnych środowisk do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
  • Tworzenie warunków ułatwiających wielopokoleniową i wielośrodowiskową integrację i aktywizację społeczną i zawodową
  • Zaangażowanie w pomoc osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym w najbliższym środowisku poprzez aktywizację ruchową oraz afirmację zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego, aktywności, optymizmu, pogody ducha, życzliwości skierowanej na siebie i drugiego człowieka.

  Program skierowany jest w szczególności do:

  • osób starszych, które ogranicza miejsce zamieszkania, wiek i stan zdrowia, czy warunki ekonomiczne,
  • kobiet aktywnych zawodowo, które ogranicza sytuacja materialna i społeczna z racji pełnionych ról czy ograniczony czas.

   

  Moje mocne strony

  Aerobic 98%
  Fitness 81%
  Step 89%

   

  Treningi

  Jeszcze z nami nie ćwiczysz ?

  Zapisz się już dziś a oszczedzisz 60%!